system administrator

ANUNŢ

        În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se supune la transparență decizională Proiectul de hotărâre nr.VIII/427 din 07.01.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2021-2027, care urmează a fi supus spre dezbatere și adoptare de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Proiectul de hotărâre și documentația aferentă pot fi consultate pe site-ul www.portalbn.ro, secțiunea Monitorul Oficial Local - Proiecte hotărâri transparenţă decizională.

 Persoanele fizice şi juridice din judeţ pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre, până la data de 17.01.2022, ora 16:00, la Registratura Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la adresa str.Piaţa Petru Rareş nr.1, municipiul Bistriţa sau pe adresa de e-mail cjbn@cjbn.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0263/213657, int.103, persoana de contact: doamna Farcaș-Rotariu Cristina-Annamaria – arhitect-șef în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

 

 
Close Search Window